Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

blubra
1687 c15e 500
blubra
4147 31b1 500
Reposted fromSEEiK SEEiK
1799 1e9a 500
3913 46c1 500
Reposted fromSousukeyamasaki Sousukeyamasaki viaLaColie LaColie
blubra
4248 222a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaLaColie LaColie
blubra
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLaColie LaColie
blubra
3979 4173 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
blubra
4008 5812 500
Zimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek

June 13 2018

8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapsychedelix psychedelix
blubra
6552 5c6c 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viafrytkatosia frytkatosia
blubra
8329 d57b 500
Reposted fromSanthe Santhe viaLaColie LaColie
blubra
Twoja dusza pędziła na spotkanie z moją tak szybko, żeśmy się gdzieś we wszechświecie minęli po drodze.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
blubra
Płacz nie unieszczęśliwia, a pozwala na złapanie tchu i nabranie sił przed podjęciem kolejnej próby.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
blubra
Zdążyłam się już przekonać, że pękające serce nie jest jedynie wymysłem poetów.
— Intruz.
Reposted fromhope hope viaMsChocolate MsChocolate
3902 279a 500

niesmiertelnn-a:

My edit 💎

blubra
0192 0225
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
blubra
blubra
7865 7f41 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
blubra
Lekcja numer 999: nie można NIKOMU powiedzieć niezobowiązująco „kocham cię”. To jeden z nielicznych zwrotów na świecie, który zawsze ciągnie za sobą jakieś konsekwencje.
— "Od duszy strony"
blubra
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl