Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

blubra
7737 92ad
Reposted fromdailylife dailylife viagefuhlvoll gefuhlvoll
blubra
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viagefuhlvoll gefuhlvoll
blubra
2508 cbae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagefuhlvoll gefuhlvoll
blubra
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viagefuhlvoll gefuhlvoll
blubra
9617 320a
Reposted fromsheismysin sheismysin viagefuhlvoll gefuhlvoll
blubra
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve vianiezwykla niezwykla
blubra
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap vianiezwykla niezwykla

August 20 2017

Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— Edward Stachura (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
blubra
blubra
blubra
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
blubra
Między nami pogorszyło się z dnia na dzień. Nie byliśmy przygotowani na porażkę i głupie okrucieństwo wobec siebie. W tak młodym wieku człowiek zmienia kochanka w śmiertelnego wroga w ciągu paru oddechów.
— Jonathan Carroll "Zaślubiny patyków"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

August 14 2017

blubra
Reposted fromyubaba yubaba viaszpaqus szpaqus
blubra
2671 a54c
Reposted fromobsession obsession viaLuukka Luukka
7988 21ad

teabeforewar-blog:

Bluebell the adorable.  Also glowy.  But mostly adorable.

blubra
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viaCannonball Cannonball
blubra
3720 81f8

words-fucking-hurt-cunt:

its the realization in his eyes after, that he realizes he’s actually not. it breaks my heart.

Reposted fromapatyczna apatyczna viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl