Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

2608 e6b1
Reposted frombrumous brumous vianaturalginger naturalginger
blubra
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
blubra
5433 12bf 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
blubra

Można być wszystkim, byle nie tchórzem, nie blagierem, nie emocjonalnym draniem albo kurwą. Wolałabym mieć raka niż nieuczciwe serce.

— T. Capote
Reposted fromnaturalginger naturalginger
blubra
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.
Reposted fromniewychowana niewychowana vianezavisan nezavisan
blubra
Wszyscy ludzie mają problemy, po prostu większość świetnie sobie radzi z ukrywaniem brudów i udawaniem szczęśliwych.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
blubra
Zawsze czuję się jakbym tonęła, a czytanie książek daje mi powietrze by przetrwać.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
0157 be26
blubra
3949 530c
Reposted fromkaha kaha viablackheartgirl blackheartgirl
5926 2189
blubra
"A może warto dalej żyć, przetrwać złe chwile i później z pobłażliwym zdumieniem przypomnieć sobie te drobne okruchy klęsk i dziwić się, że tyle mogły znaczyć kiedyś i tak niewiele brakowało do ostatecznego kroku.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
blubra
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
blubra
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
blubra
6233 67f1 500
blubra
blubra
2592 0294 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viablackheartgirl blackheartgirl
blubra
blubra
1962 581b 500
Reposted fromTamahl Tamahl viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
5803 2f6b
blubra
Po jakim czasie zapomina się zapach kogoś, kto nas kochał? 
— Anna Gavalda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl