Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

blubra
6482 e5fa 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek

November 14 2017

blubra
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaDeathlylost Deathlylost

November 10 2017

blubra
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viakoloryzacja koloryzacja
blubra
0735 23fa
Reposted fromfelicka felicka viafilmowy filmowy
blubra
4619 81af
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viajanka89 janka89
blubra
7438 29e7 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viajanka89 janka89

November 09 2017

blubra
2619 b42f 500
Reposted frompulperybka pulperybka
2900 c291
Reposted fromdivi divi viamglistyporanek mglistyporanek
blubra
blubra

November 05 2017

4622 0938
Reposted fromdivi divi viadobby dobby
blubra
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viadobby dobby
blubra
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadobby dobby
blubra
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viadobby dobby
blubra
5635 c151 500
Reposted fromshakeme shakeme viablackheartgirl blackheartgirl
blubra
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
blubra
blubra
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaczarnemajtki czarnemajtki
blubra
2492 3e11 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakulkacurly kulkacurly
blubra
2469 9eaf 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl