Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

blubra
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaxannabelle xannabelle
blubra
mam ogromną potrzebę bycia dla kogoś najważniejszą
— może to egoizm, w dupie to mam chcę dać komuś pewność i tą pewność otrzymać
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaxannabelle xannabelle
blubra
6858 a24e
Reposted fromrenirene renirene viaCannonball Cannonball
blubra
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
blubra
blubra
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viablackheartgirl blackheartgirl
blubra
“ Jestem kiepska w byciu ważną. ”
— kurewsko kiepska
Reposted frominstead instead viablackheartgirl blackheartgirl
blubra
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
blubra
blubra
0037 e225
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
blubra
5470 c9a5 500
Urban Jungle
blubra
9830 1e8b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
blubra
2081 a5aa
Reposted frompneumokok pneumokok viamglistyporanek mglistyporanek
blubra
blubra
blubra
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
blubra
6840 8a46
Reposted fromJamalus Jamalus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
blubra
9409 fc8a 500
Reposted frompiehus piehus viajanka89 janka89
blubra
0213 c4fb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

August 07 2018

blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl