Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

blubra
7802 4685
Reposted fromkarant karant viagdziejestola gdziejestola
blubra
powiedz mi, że Ty też..
blubra
blubra
blubra
Masz ten czar nienabyty, niewyćwiczony i dla większości śmiertelników nieosiągalny. Talent, który jest poza sztuką, poza aktorstwem i poza literaturą. Na czym to dokładnie polega nie wie nikt, z grubsza polega to na tym, że każdy kto się z Tobą zetknie, chce z Tobą być, chce z Tobą obcować, chce słuchać tego co mówisz i bez względu na to czy kobietą jest czy mężczyzną – chce mieć z tobą miłość. O sprawie duchowej teraz mówię, nie o zewnętrznych gestach. 
— Jerzy Pilch
Reposted fromretro-girl retro-girl viapatsssy patsssy
blubra
8786 3074
Reposted frommiststueck miststueck viapatsssy patsssy
blubra
1724 1936 500
Reposted fromsoeasy soeasy viamglistyporanek mglistyporanek
blubra
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viamglistyporanek mglistyporanek
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamglistyporanek mglistyporanek
blubra
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miej­scu przystanął. 
— Edward Stachura
blubra
1840 0d35
Reposted frommeem meem viaanastasie anastasie
blubra
blubra
8048 fa91 500
Reposted fromhenri henri viamglistyporanek mglistyporanek
blubra
Niby wszystko miałem jak po maśle: dobrych rodziców, nie najgorsze rodzinne warunki materialne, nie byłem też chyba głupi, ale sam siebie cholernie nie lubiłem. Nieustannie wydawało mi się, że jestem gorszy od innych: słabszy, mniej przystojny, tchórzliwy, nieśmiały, bez muskułów, jednym słowem dupa.
— Z. Beksiński
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
blubra
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
blubra
Prędzej czy później wszystko samo się układa tak, jak miało się ułożyć.
Reposted fromupinthesky upinthesky viajanka89 janka89

June 15 2017

blubra
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaacetylocoa acetylocoa
blubra

Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.

— Michael Finkel
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viathesmajl thesmajl
blubra
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaacetylocoa acetylocoa
blubra
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viaacetylocoa acetylocoa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl