Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

8002 5b6e 500
blubra
blubra
Reposted fromgruetze gruetze viarelationshit relationshit
blubra
8226 19ba
Reposted frommiststueck miststueck viarelationshit relationshit
blubra
i czując cię obok opowiem o wszystkim jak często się boje  i czuję się nikim
— myslovitz

July 14 2017

blubra
7409 8bcc
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viagdziejestola gdziejestola
blubra
Jesteśmy zbudowani z przypadków. Z pozornie nieważnych zdarzeń, które wpływają potem na nasze życie.
— Zbigniew Hołdys dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viagdziejestola gdziejestola
blubra
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
blubra
5434 4515
Reposted fromsteak steak viagdziejestola gdziejestola
blubra
8791 4b87 500
Reposted frombanitka banitka viagdziejestola gdziejestola
blubra
Świat przestaje istnieć dla człowieka zakochanego, i to zarówno w sytuacji, gdy wszystko układa się dobrze, jak i wtedy, gdy układa się źle.
— Alice Munro, Za kogo ty się uważasz?
Reposted fromvaka vaka viacoldworld coldworld
blubra
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
blubra
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu vialittledina littledina
blubra
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viablackheartgirl blackheartgirl
blubra
Na czym polega różnica między humanistą a ścisłowcem?
Reposted fromdarek darek viablackheartgirl blackheartgirl
blubra
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viablackheartgirl blackheartgirl
blubra
3659 4092 500

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl