Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

blubra
7154 4dff 500
Reposted fromprzegrany przegrany viairmelin irmelin
blubra
1107 d3ba 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viairmelin irmelin
blubra
6435 a1e9
Reposted frompastelowe pastelowe viaCannonball Cannonball
blubra
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaCannonball Cannonball
blubra
1337 dc90 500
"Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze."
Reposted fromniezwykla niezwykla
blubra
8215 9ec6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianiezwykla niezwykla
blubra
0991 f232 500
Reposted fromomphh omphh vianiezwykla niezwykla
blubra
Przestań dawać ludziom zniżki na siebie.
— Marco
Reposted fromzoi zoi viaDaisy88 Daisy88
blubra
1398 bde1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
blubra
1399 da53 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
blubra
1401 3b41 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
blubra
1402 6b1c 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
blubra
1403 7cc3 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
blubra
Myślę, że to, co robimy nie jest do końca rozsądne. Ale w życiu trzeba czasami działać nierozsądnie, żeby sobie z nim poradzić. Wolę być dziwna czy szalona niż nieszczęśliwa.
— Aleksandra Steć
blubra

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaheavencanwait heavencanwait
blubra
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait

June 23 2019

blubra
0659 f0b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
blubra
Wróciłeś.
Namieszałeś mi w sercu
by po chwili znowu zniknąć. Nie wracaj już.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
blubra
7595 f664
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
blubra
0328 6bd6
( :
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl